Online totaaloplossing voor uw boekhouding, meld u nu aan!

Is Mijncijfersklaar.nl geschikt voor ZZP’ers?

ZZP boekhouding

De inrichting van Mijncijfersklaar.nl maakt dat het systeem door ZZP’ers gewaardeerd wordt. ZZP’ers kunnen het systeem gebruiken als hun eigen boekhouder. In plaats van inhoudelijk verstand te moeten hebben van boekhouden kan de ZZP’er middels scannen en uploaden van zijn boekhouding alle werkzaamheden aan zijn boekhouding door Mijncijfersklaar.nl laten verzorgen. Dit alles tegen de vaste prijs die vooraf via de prijscalculator berekend is, een zeer goedkope en efficiente totaaloplossing dus zodat de ZZP'er tijd overhoudt voor zijn eigen werkzaamheden.


Informatie voor ZZP'ers

Na het scannen en uploaden van de boekhouding door uzelf, verricht de software van het systeem van Mijncijfersklaar.nl de volgende werkzaamheden:

  • De documenten en andere informatie (bijvoorbeeld digitale bankafschriften) worden herkend en geboekt in het boekhoudpakket van het systeem
  • Aangiften omzetbelasting worden in de loop van het jaar verzorgd door Mijncijfersklaar.nl
  • Het systeem geeft in de loop van het jaar via de portal informatie door aan de ZZP’er, zoals onder meer:
  • saldibalans voor inzicht wat er geboekt is
  • grafische overzichten betreffende verloop van: omzet, winst, totaal debiteuren en totaal crediteuren
  • de ingediende aangiften omzetbelasting
  • Na afloop van het jaar wordt door het systeem van Mijncijfersklaar.nl de jaarrekening opgemaakt en de aangifte inkomstenbelasting opgesteld
  • Na communicatie daarover en een akkoordverklaring door de ZZP’er wordt de aangifte bij de belastingdienst ingediend.

Dit alles betekent dat uw boekhouding volledig bij u uit handen wordt genomen, van online facturen tot aan de jaarrekening en belastingaangifte. Dit alles maakt Mijncijfersklaar.nl een uniek totaaloplossing ten opzichte van andere standaard boekhoudpakketten. Voor u als ZZP'er betekent dit meer tijd, en dus omzet, voor uw eigen werkzaamheden.
 
Bent u ook uw te hoge accountantskosten zat? Word klant bij Mijncijfersklaar.nl!

- Dhr. van Doorn, Mijncijfersklaar.nl