Online totaaloplossing voor uw boekhouding, meld u nu aan!

Privacy Statement

 

Inleiding
De beveiliging van uw administratie en uw vertrouwelijke informatie is onze hoogste prioriteit. Wij maken gebruik van apparatuur, software en diensten van toonaangevende ondernemingen om ons systeem zo veilig mogelijk te laten werken. Bovendien hebben we een uitgebreide reeks interne maatregelen getroffen om de kans op het uitlekken van informatie zo goed als nihil te maken. 
We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij 100 procent toegewijd zijn aan de beveiliging van uw gegevens en privacy. Alleen op die manier kunnen onze gebruikers immers zonder zorgen of twijfel gebruik maken van onze online toepassingen.
Mijncijfersklaar.nl hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en in de Mijncijfersklaar.nl producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de Mijncijfersklaar.nl applicaties te kunnen bieden, voorbeelden hiervan zijn uw e-mailadres of postadres.
Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Binnen Mijncijfersklaar.nl is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.
Welke gegevens hebben wij van u nodig
Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van de abonnementenadministratie. De overige gegevens worden gebruikt om de door u gebruikte Mijncijfersklaar.nl producten goed te laten functioneren. Uw financiële gegevens worden door Mijncijfersklaar.nl uitsluitend ten behoeve van uw eigen administratie gebruikt. De medewerkers van Mijncijfersklaar.nl hebben daar uitsluitend onder strikte voorwaarden toegang toe.
Wat doen wij met uw gegevens
Mijncijfersklaar.nl beheert uw gegevens ten behoeve van haar administratieservices. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van Mijncijfersklaar.nl kan alleen worden verkregen na interne- of klantautorisatie. De interne Mijncijfersklaar.nl autorisatie wordt alleen verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). De externe autorisatie kan alleen door toestemming van de klant. Mijncijfersklaar.nl houdt wel gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de Mijncijfersklaar.nl applicatie. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen Mijncijfersklaar.nl statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen gaan bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikersgegevens bestaat. Uw abonnee-gegevens worden door Mijncijfersklaar.nl gebruikt om met de klant te communiceren, bijvoorbeeld door middel van Mijncijfersklaar.nl nieuwsbrieven, facturen, etc.
Openbaar maken van uw gegevens?
De gegevens die u ons verstrekt zullen wij natuurlijk niet uit eigen beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.
Cookies en andere technieken
Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. Mijncijfersklaar.nl past om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies niet goed meer werken.
Sites van derden
Mijncijfersklaar.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.
Wijzigen van uw gegevens
Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen.
Wijzigingen in deze verklaring
Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Mijncijfersklaar.nl behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.
Contact
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt hiertoe een e-mail zenden naar info@mijncijfersklaar.nl.

De beveiliging van uw administratie en uw vertrouwelijke informatie is onze hoogste prioriteit. Wij maken gebruik van apparatuur, software en diensten van toonaangevende ondernemingen om ons systeem zo veilig mogelijk te laten werken. Bovendien hebben we een uitgebreide reeks interne maatregelen getroffen om de kans op het uitlekken van informatie over uw boekhouding zo goed als nihil te maken. 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij 100 procent toegewijd zijn aan de beveiliging van uw gegevens en privacy. Alleen op die manier kunnen onze gebruikers immers zonder zorgen of twijfel gebruik maken van onze online toepassingen.

Mijncijfersklaar.nl hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en in de Mijncijfersklaar.nl producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de Mijncijfersklaar.nl applicaties te kunnen bieden, voorbeelden hiervan zijn uw e-mailadres of postadres.Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. Binnen Mijncijfersklaar.nl is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.

Welke gegevens hebben wij van u nodig

Wij hebben een deel van die gegevens nodig ten behoeve van de abonnementenadministratie. De overige gegevens worden gebruikt om de door u gebruikte Mijncijfersklaar.nl producten goed te laten functioneren. Uw financiële gegevens worden door Mijncijfersklaar.nl uitsluitend ten behoeve van uw eigen administratie gebruikt. De medewerkers van Mijncijfersklaar.nl hebben daar uitsluitend onder strikte voorwaarden toegang toe.

Wat doen wij met uw gegevens

Mijncijfersklaar.nl beheert uw gegevens ten behoeve van haar administratieservices. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van Mijncijfersklaar.nl kan alleen worden verkregen na interne- of klantautorisatie. De interne Mijncijfersklaar.nl autorisatie wordt alleen verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). De externe autorisatie kan alleen door toestemming van de klant. Mijncijfersklaar.nl houdt wel gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de Mijncijfersklaar.nl applicatie. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen Mijncijfersklaar.nl statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen gaan bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikersgegevens bestaat. Uw abonnee-gegevens worden door Mijncijfersklaar.nl gebruikt om met de klant te communiceren, bijvoorbeeld door middel van Mijncijfersklaar.nl nieuwsbrieven, facturen, etc.

Openbaar maken van uw gegevens?

De gegevens die u ons verstrekt zullen wij natuurlijk niet uit eigen beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies en andere technieken

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. Mijncijfersklaar.nl past om die reden ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies niet goed meer werken.

Sites van derden

Mijncijfersklaar.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van uw gegevens

Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Mijncijfersklaar.nl behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

ContactWanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt hiertoe een e-mail zenden naar info@mijncijfersklaar.nl.

 
Bent u ook uw te hoge accountantskosten zat? Word klant bij Mijncijfersklaar.nl!

- Dhr. van Doorn, Mijncijfersklaar.nl