Online totaaloplossing voor uw boekhouding, meld u nu aan!

Mijncijfersklaar.nl vervangt accountant


Mijncijfersklaar.nl introduceert een online totaalconcept voor administratieve dienstverlening. Het concept bestaat uit het aanbieden van een systeem waarmee ondernemers worden ontzorgd middels een in hoge mate geautomatiseerde vorm van het verwerken van administraties. De processen die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van producten als de jaarrekening en belastingaangiften, worden op een gestandaardiseerde wijze met intelligente software procesmatig verwerkt. Deze aanpak is de basis van het concept Mijncijfersklaar.nl, en zorgt ervoor dat alle administratieve dienstverlening tegen een zeer lage prijs kunnen worden aangeboden. De accountant wordt hierdoor overbodig!

Boekhoudpakket MijncijfersklaarDe doelgroep waarop Mijncijfersklaar.nl zich richt is die van het midden- en klein bedrijf (MKB), oftewel zelfstandige ondernemers. Enerzijds maakt deze doelgroep een essentieel deel uit van alle Nederlandse ondernemingen, anderzijds worden juist aan MKB-ondernemers veel te gemakkelijk relatief grote bedragen berekend door accountants- of administratiekantoren. Het besef dat dit niet nodig is begint steeds meer gemeengoed te worden. De lancering van het concept Mijncijfersklaar.nl wordt dan ook op het juiste moment geëffectueerd.

Vaste lage prijs
Het concept voorziet in de algehele afhandeling van de boekhouding, salarisadministratie, jaarrekening en fiscale aangiften. Kortom, alle standaard werkzaamheden die voor MKB-ondernemers benodigd zijn. Deze diensten worden door Mijncijfersklaar.nl aangeboden tegen een vaste lage vergoeding (vanaf € 85,-) per maand. Cliënten kunnen hierdoor vooraf bepalen wat de kosten zullen zijn. Een transparantie die momenteel geheel ontbreekt in de branche van accountants- en administratiekantoren. Mijncijfersklaar.nl waarborgt prijstransparantie doordat een potentiële cliënt op de website www.mijncijfersklaar.nl vóórafgaand aan zijn beslissing tot aanmelding zijn prijs kan berekenen. De prijs die de cliënt gaat betalen zal niet afwijken van hetgeen vooraf is berekend en overeengekomen. Een voordeel van duizenden euro’s per jaar!

Totale ontzorging
Mijncijfersklaar.nl heeft beoogd naast het gemak van geautomatiseerde processen, gebruiksvriendelijkheid na te streven. Dit heeft ertoe geleid dat cliënten zeer weinig handelingen hoeven te verrichten om hun boekhouding in onze systemen te laten verwerken. Via de website www.mijncijfersklaar.nl kunnen cliënten inloggen op de portal waarmee de boekhouding digitaal kan worden aangeleverd. Een deel van de benodigde informatie kan zelfs rechtstreeks via derden worden verkregen en verwerkt. Hierdoor is het gebruiksgemak gemaximaliseerd en de benodigde inspanning van de cliënt geminimaliseerd.

Advies en maatwerk
Naast de standaard administratieve diensten is voorzien in de adviesbehoeften die ondernemingen kunnen hebben. Hiertoe is Mijncijfersklaar.nl een samenwerkingsverband aangegaan met VDBA-Advisory, een adviesbureau op bedrijfseconomisch gebied dat zich heeft gespecialiseerd in hoogwaardige advisering voor ondernemingen van grotere omvang. Met deze samenwerkingsovereenkomst heeft Mijncijfersklaar.nl bereikt dat hoogwaardige adviesdiensten ook voor het kleinere MKB-bedrijf binnen handbereik zijn. Verklaringen bij de jaarrekening, kredietaanvragen, fiscaal advies of gedetailleerde bedrijfsanalyses, alle vormen van financiële dienstverlening zijn hierdoor mogelijk. En bovenal: meer bereikbaar dan ooit voor de kleine zelfstandige ondernemer.

 
Bent u ook uw te hoge accountantskosten zat? Word klant bij Mijncijfersklaar.nl!

- Dhr. van Doorn, Mijncijfersklaar.nl